Achiziții

Cod de conduită în afaceri pentru Furnizori / Linia de integritate

Grupul LafargeHolcim a emis Codul de conduită în afaceri pentru Furnizori, pentru a transmite ideea despre ce reprezintă Grupul, și care sunt așteptările sale. Codul subliniază clar că Grupul LafargeHolcim nu va tolera nici un fel de comportament ilegal sau lipsit de etică, în orice relații de afaceri.

Prin semnarea Contractului cu Lafarge Ciment Moldova, Vinzatorul declară că a citit și este de acord cu principiile și valorile enunțate în Codul de Conduită în afaceri pentru Furnizori al LafargeHolcim, totodată angajîndu-se pentru sine și/sau în numele tuturor angajaților săi să respecte Codul sus-menționat, și să extindă cooperarea cu, companiile din Grupul LafargeHolcim prin aplicarea deplină a acestui Cod

În cazul în care Furnizorii şi\sau Angajţaii devin constienţi de o situaţie în care ştiu cu siguranţă sau suspectează existența unor încălcări ale Codului de Conduită în Afaceri sau legislaţiei relevante, aceştia sunt încurajaţi să raporteze direct prin intermediul Liniei de Integritate, care este disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, la nr. de telefon 373 254 55 598

 

Responsabili Achiziţii

Andrei Bocancea
Director Achizitii
Categorii Achiziţii:
Electricitate, Gaz, Combustibili, Ambalare, Produse chimice, Materiale pe bază de ciment, Produse în vrac
Tatiana Costin
Manager Achizitii
Categorii Achiziţii:
Echipamente Mecanice, Echipamente Termice, Diesel și lubrifianți, Servicii şi echipamente pentru exploatări miniere, Servicii de mentenanţă, Servicii de Inginerie, Călătorii și Evenimente, Servicii financiare și de asigurări, Automobile Corporative
Alexandru Capmari
Manager Achizitii
Categorii Achiziţii:
Echipamente electrice, Logistică, Camioane (On-Road), IT, Consultanță, Managementul personalului, Marketing, Facility Management
 
Ecaterina Colomiiciuc
Merceolog
Suport Categorii Achiziţii:
Echipamente Mecanice, Echipamente Termice, Diesel și lubrifianți, Servicii şi echipamente pentru exploatări miniere, Servicii de mentenanţă, Servicii de Inginerie, Călătorii și Evenimente, Servicii financiare și de asigurări, Automobile Corporative
Olga Rachieru
Specialist Achiziţii
Suport Categorii Achiziţii:
Electricitate, Gaz, Combustibili, Ambalaje, Produse chimice, Materiale pe bază de ciment, Produse în vrac
Rodica Berejnaia
Specialist Achiziţii
Suport Categorii Achiziţii:
Echipamente electrice, Logistică, Camioane (On-Road), IT, Consultanță, Managementul personalului, Marketing, Facility Management