Soluții

CIMENT ÎN SACI

CIMENT SPECIAL PENTRU BETOANE

bazic a

BAZIC este un ciment Portland compozit cu întărire  rapidă (R) și lucrabilitate înaltă. Principalii constituenţi sunt Clincherul Portland normat cu conţinut (C3A) ≤ 8% între 65–79% şi adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporţie de 21–35%.

Domeniu de utilizare BAZIC:

Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social–culturale, edilitare din beton simplu şi beton armat cu secţiuni sub 1,5 m: fundaţii, stâlpişori şi centuri, pereţi, stâlpi, grinzi, planşe, coloane etc.

Lucrări hidrotehnice din beton simplu / armat – canale, galerii, elemente subţiri, elemente de rezistenţă în subteran.

Șape interioare / exterioare, pereu, platforme de coborâre etc.

Prefabricate: fortan, țigle, borduri, scări, inele, garduri etc.

 

Declaratia de Performanta CEM II-B-LL 32.5R-BAZIC

 

CIMENT SPECIAL PENTRU BETOANE DURE

patriot a

PATRIOT este un ciment Portland cu întărire  rapidă (R), lucrabilitate performantă şi rezistenţa finală înaltă. Principalii constituenţi sunt Clincherul Portland normat cu conţinut (C3A) ≤ 8% între 80–95% şi adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporţie de 6–20%.

Domeniu de utilizare PATRIOT:

Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social- culturale cu secţiuni sub 1,5 m, realizate în ritm accelerat de execuţie  pe  întreg  parcursul  anului  (inclusiv  în  perioada  rece a anului) din beton armat/precoprimat: grinzi pentru poduri, elemente spaţiale subţiri de acoperiş etc.

Platforme industriale, parcări, alte suprafeţe pentru circulaţia auto etc.

Elemente   prefabricate:   uşoare   ( blocuri pentru zidărie din beton, fortan, ţigle), medii şi grele întărite fără tratament termic sau/cu tratament termic redus.
Betoane  armate/precomprimate  în  execuţia  lucrărilor de artă: dale, grinzi, cadre, arce, fortan, piloni, predale etc.
Elemente prefabricate din beton armat/precomprimat, întărite fără tratament termic sau cu tratament termic redus: stâlpi, grinzi, planşee, elemente de acoperiş, tuburi de canalizare etc.
Microbetoane (betoane fine) pentru execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a lucrărilor de reparaţii la construcţii civile, industriale, drumuri, poduri, alte lucrări de genul civil şi militar.
Şape exterioare, rampe de scară, platforme, drumuri, pereu, centuri.
Prefabricate: fortan, ţigle, borduri, scări, inele, garduri etc.
 

Declaratia de Performanta CEM II-A-LL 32.5R-PATRIOT

 

CIMENT PENTRU BETOANE EXTRA DURE

extra a

CEMFORT EXTRA este un ciment portland fără adaos cu rezistenţă iniţială mare. Principalii constituenţi sunt clincherul Portland (95-100%) şi componenţii minori (0-5%).

Domeniu de utilizare CEMFORT EXTRA:

Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social- culturale cu secţiuni sub 1,5 m, realizate în ritm accelerat de execuţie  pe  întreg  parcursul  anului  (inclusiv  în  perioada  rece a anului) din beton armat/precoprimat: grinzi pentru poduri, elemente spaţiale subţiri de acoperiş, traverse de cale ferată etc.
Betoane  rutiere  în  straturile  de  rezistenţă  ale  drumurilor, străzilor, pistelor de aviaţie, platforme industriale, parcări, alte suprafeţe pentru circulaţia auto etc.
Elemente   prefabricate:   uşoare   (pavele,   borduri,   blocuri pentru zidărie din beton, beton celular autoclavizat (BCA), beton celular uşor (BCU), fortan, ţigle), medii şi grele întărite fără tratament termic sau/cu tratament termic redus.
Betoane  armate/precomprimate  în  execuţia  podurilor  de şosea, cale ferată, a tunelelor şi altor lucrări de artă: dale, grinzi, cadre, arce, fortan, piloni, predale etc.
Elemente prefabricate din beton armat/precomprimat, întărite fără tratament termic sau cu tratament termic redus: stâlpi, grinzi, planşee, elemente de acoperiş, tuburi de canalizare etc.
Microbetoane (betoane fine) pentru execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a lucrărilor de reparaţii la construcţii civile, industriale, drumuri, poduri, alte lucrări de genul civil şi militar.
Şape exterioare, rampe de scară, platforme, drumuri, pereu, centuri.
Amestecuri uscate, adezivi.
 

Declaratia de Performanta CEM I 42.5R-CEMFORT EXTRA 550