Ciment

CIMENT ÎN SACI

CIMENT PENTRU BETOANE

bazic a

BAZIC este un ciment Portland compozit cu întărire  rapidă (R) și lucrabilitate înaltă. Principalii constituenţi sunt Clincherul Portland normat cu conţinut (C3A) ≤ 8 între 65–79 şi adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporţie de 21–35 .

Domeniu de utilizare BAZIC:

Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social–culturale, edilitare din beton simplu şi beton armat cu secţiuni sub 1,5 m: fundaţii, stâlpişori şi centuri, pereţi, stâlpi, grinzi, planşe, coloane etc.

Lucrări hidrotehnice din beton simplu / armat – canale, galerii, elemente subţiri, elemente de rezistenţă în subteran.

Șape interioare / exterioare, pereu, platforme de coborâre etc.

Prefabricate: fortan, țigle, borduri, scări, inele, garduri etc.

 

Declaratia de Performanta CEM II / B-LL 32.5R-BAZIC 400

 

 

 

CIMENT SPECIAL PENTRU BETOANE DURE

patriot a

PATRIOT este un ciment Portland cu întărire  rapidă (R), lucrabilitate performantă şi rezistenţa finală înaltă. Principalii constituenţi sunt Clincherul Portland normat cu conţinut (C3A) ≤ 8 între 80–95 şi adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporţie de 6–20 .

Domeniu de utilizare PATRIOT:

Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social- culturale cu secţiuni sub 1,5 m, realizate în ritm accelerat de execuţie  pe  întreg  parcursul  anului  (inclusiv  în  perioada  rece a anului) din beton armat/precoprimat: grinzi pentru poduri, elemente spaţiale subţiri de acoperiş etc.

Platforme industriale, parcări, alte suprafeţe pentru circulaţia auto etc.

Elemente   prefabricate:   uşoare   ( blocuri pentru zidărie din beton, fortan, ţigle), medii şi grele întărite fără tratament termic sau/cu tratament termic redus.
Betoane  armate/precomprimate  în  execuţia  lucrărilor de artă: dale, grinzi, cadre, arce, fortan, piloni, predale etc.
Elemente prefabricate din beton armat/precomprimat, întărite fără tratament termic sau cu tratament termic redus: stâlpi, grinzi, planşee, elemente de acoperiş, tuburi de canalizare etc.
Microbetoane (betoane fine) pentru execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a lucrărilor de reparaţii la construcţii civile, industriale, drumuri, poduri, alte lucrări de genul civil şi militar.
Şape exterioare, rampe de scară, platforme, drumuri, pereu, centuri.
Prefabricate: fortan, ţigle, borduri, scări, inele, garduri etc.
 

Declaratia de Performanta CEM II / A-LL 32.5R-PATRIOT 500

 

 

 

CIMENT PENTRU BETOANE EXTRA DURE

extra a

CEMFORT EXTRA este un ciment portland fără adaos cu rezistenţă iniţială mare. Principalii constituenţi sunt clincherul Portland (95-100 ) şi componenţii minori (0-5 ).

Domeniu de utilizare CEMFORT EXTRA:

Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social- culturale cu secţiuni sub 1,5 m, realizate în ritm accelerat de execuţie  pe  întreg  parcursul  anului  (inclusiv  în  perioada  rece a anului) din beton armat/precoprimat: grinzi pentru poduri, elemente spaţiale subţiri de acoperiş, traverse de cale ferată etc.
Betoane  rutiere  în  straturile  de  rezistenţă  ale  drumurilor, străzilor, pistelor de aviaţie, platforme industriale, parcări, alte suprafeţe pentru circulaţia auto etc.
Elemente   prefabricate:   uşoare   (pavele,   borduri,   blocuri pentru zidărie din beton, beton celular autoclavizat (BCA), beton celular uşor (BCU), fortan, ţigle), medii şi grele întărite fără tratament termic sau/cu tratament termic redus.
Betoane  armate/precomprimate  în  execuţia  podurilor  de şosea, cale ferată, a tunelelor şi altor lucrări de artă: dale, grinzi, cadre, arce, fortan, piloni, predale etc.
Elemente prefabricate din beton armat/precomprimat, întărite fără tratament termic sau cu tratament termic redus: stâlpi, grinzi, planşee, elemente de acoperiş, tuburi de canalizare etc.
Microbetoane (betoane fine) pentru execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a lucrărilor de reparaţii la construcţii civile, industriale, drumuri, poduri, alte lucrări de genul civil şi militar.
Şape exterioare, rampe de scară, platforme, drumuri, pereu, centuri.
Amestecuri uscate, adezivi.
 

Declaratia de Performanta CEM II / A-S 42.5R-CEMFORT EXTRA 550

 

 

 

CIMENT VRAC

 

CIMENT SPECIAL PENTRU BETOANE DURE - DURALL 

laftruckbulk

DURALL este un ciment Portland cu întărire  rapidă (R), lucrabilitate performantă şi rezistenţa finală înaltă. Principalii constituenţi sunt Clincherul Portland normat cu conţinut (C3A) ≤ 8 între 80–94 şi adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporţie de 6–20 .

Domeniu de utilizare DURALL:

Clasa de beton C16/20...C30/37
   Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, agricole, social-culturale cu secţiuni sub 1,5 m, realizate în ritm accelerat de execuţie  pe  întreg  parcursul  anului  (inclusiv  în  perioada  rece a anului) din beton armat/precoprimat: grinzi pentru poduri, elemente spaţiale subţiri de acoperiş etc.
   Construcții ingineriști:rezrevoare, silozuri, poduri, tuneluri etc
   Platforme industriale, parcări, alte suprafeţe pentru circulaţia auto, drumuri (straturi de rezistenta) etc.
Clasa de beton C16/20...C25/30 
   Elemente   prefabricate: uşoare, medii şi grele întărite fără tratament termic sau/cu tratament termic redus. 
   Betoane  armate/precomprimate  în  execuţia lucrărilor de artă: dale, grinzi, cadre, arce, blocuri de beton, piloni, predale etc.
   Elemente prefabricate din beton armat / precomprimat, întărite fără tratament termic sau cu tratament termic redus: stâlpi, grinzi, planşee, elemente de acoperiş, tuburi de canalizare etc. 
   Microbetoane (betoane fine) pentru execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a lucrărilor de reparaţii la construcţii civile, industriale, poduri, alte lucrări de gen civil şi militar.
   Şape exterioare, rampe de scară, platforme, pereu, centuri.
Reţete individuale
   Prefabricate: fortan,ţigle, borduri, scări, inele, garduri etc.
   Amestecuri uscate, mortare speciale și adezivi
Tipuri si clase de betoane recomandate:
  Betoane simple și armate de clasele: C20/25 – C40/50
  Betoane ușoare de clasele: LC25/28… LC50/55
  Microbetoane (betoane fine) de clasele: C25/30…C40/50
 

Declaratia de Performanta CEM II/A-LL 42.5R-DURALL:

 

 

CIMENT PENTRU BETOANE REZISTENTE LA MEDII AGRESIVE - SULFOLIT

laftruckbulk

SULFOLIT este un ciment Portland Puzzolanic CPP 500, cu întărire uzuală rezistent la sulfați, cu căldură de hidratare redusă și cu rezistență finală înaltă. Componentele principale: clincher Portland normat cu conţinut С3А < 8 (60-80 ) și adaos de puzzolana în proporţie de 20 ... 40 .

Domeniu de utilizare SULFOLIT:

Aplicatie: clasa de betoane C12/15 … C35/45 și elemente din beton exploatate în medii agresive – soluri saline, ape de suprafață, deșeuri biologice
Ciment specializat destinat elementelor și structurilor monolite masive simple, armate dispers si prefabricate cu grosimi mai mari sau egale cu 0,8m:
• Betoane pentru structuri masive, monolite și portante: platforme, radiere, fundatii pentru centrale eoliene;
• Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social–culturale cu secțiuni mai mari sau egale de 0,8m, executate din beton simplu și beton armat monolit, inclusiv expuse în exploatare în medii agresive si foarte agresive;
• Lucrări hidrotehnice, baraje, ecluze, peree, canale, galerii, centrale hidrotehnice, elemente de rezistenţă în subteran, tuburi de canalizare;
• Stații de epurare, fose septice, stații de biogaz, ferme de păsări sau animale etc.
 
 

Declaratia de Performanta CEM IV/A(P) 42.5N-LH/SR (SULFOLIT):

 

CIMENT PENTRU BETOANE EXTRA DURE - EXTRA

laftruckbulk

EXTRA este un ciment Portland cu rezistenţă iniţială mare (R) şi rezistentă finală inaltă. Principalii constituenţi sunt clincherul Portland cu continutul (C3A) < 8 (95-100 ) şi componenţii minori (0-5 ).

Domeniu de utilizare EXTRA:

Clasa de beton C16/20...C40/45 
  Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social - culturale cu secţiuni sub 1,5 m, realizate în ritm accelerat de execuţie  pe întreg  parcursul  anului  (inclusiv  în  perioada  rece a anului) din beton armat / precoprimat: grinzi pentru poduri, elemente spaţiale subţiri de acoperiş, traverse de cale ferată etc.
  Betoane  rutiere  în  straturile  de  rezistenţă si uzura ale  drumurilor, străzilor, pistelor de aviaţie, platforme industriale, parcări, alte suprafeţe pentru circulaţia auto etc.
Clasa de beton C16/20...C30/37
  Elemente   prefabricate:   uşoare   (pavele,   borduri, etc), medii şi grele întărite fără tratament termic sau / cu tratament termic redus.
  Elemente prefabricate din beton armat / precomprimat, întărite fără tratament termic sau cu tratament termic redus: stâlpi, grinzi, planşee, elemente de acoperiş, tuburi de canalizare, etc.
  Microbetoane (betoane fine) pentru execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a lucrărilor de reparaţii la construcţii civile, industriale, drumuri, poduri, alte lucrări de genul civil şi militar.
  Şape exterioare, rampe de scară, platforme, pereu, centuri.
Clasa de beton C16/20...C30/37 
  Betoane  armate / precomprimate  în  execuţia  podurilor  de şosea, cale ferată, a tunelelor şi altor lucrări de artă: dale, grinzi, cadre, arce, piloni, predale, etc.
Reţete individuale
  Prefabricate: fortan, BCA, BCU, ţigle, borduri, scări, inele, garduri,pavaje, etc.
  Amestecuri uscate, mortare specilale, adezivi
Tipuri si clase de betoane recomandate:
  Beton armat (inclusiv beton armat dispers) și beton precomprimat de clasele: C30/37…C50/60
  Betoane vibrocilindrate (BVC) de clasele: Btb 2,0… Btb 4,0
  Microbetoane (betoane fine) de clasele: C25/30…C50/60
  Betoane ușoare de clasele: LC25/30…LC45/50
 

Declaratia de Performanta CEM I 42.5R-EXTRA

 


 

LIANT HIDRAULIC RUTIER - DURAMIX

laftruckbulk

DURAMIX® HRB E2 este un Liant hidraulic rutier cu întărire rapidă destinat construcțiilor și reparațiilor drumurilor.

Se recomandă la producerea balastului stabilizat și la tratarea solurilor (pământuri stabilizate):           

 Tratarea solurilor (pamanturi stabilizate) 

  Stabilizarea solurilor argiloase, predispuse la umflaturi sau contractii
  Stabilizarea solurilor sensibile la umezire sau cu tendinte de alunecare
  Stabilizarea terenului de fundatie pentru cladirile cu subsoluri
  Consolidarea terenului de fundatie pentru cladirile existente sau pentru cladirile care se extind
  Stabilizarea taluzurilor si versantilor
  Cresterea rezistentei straturilor de forma din alcatuirea sistemelor rutiere

 Balast stabilizat

  Executia straturilor de fundatie si a straturilor de baza din alcatuirea sistemelor rutiere utilizand procente mai reduse de material comparativ cu alte produse similare.
  Largirea si/sau consolidarea fundatiilor existente
  Executia platformelor si a parcarilor
  Consolidarea benzilor de stationare, a benzilor de incadrare si a acostamentelor

Declaratia de Performanta HRB E2-DURAMIX: