Soluții

APLICAŢII ŞI REŢETE

 

basic 40kg img 1937

 

CIMENT SPECIAL PENTRU BETOANE

BAZIC este un ciment Portland compozit cu întărire  rapidă (R) și lucrabilitate înaltă. Principalii constituenţi sunt Clincherul Portland normat cu conţinut (C3A) ≤ 8% între 65–79% şi adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporţie de 21–35%.

 
 
 
 
 
Domeniu de utilizare BAZIC:
(conform standardelor / normativelor în vigoare):
Clasa de beton B7,5...B22,5 (Marca M100...M250) Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social–culturale, edilitare din beton simplu şi beton armat cu secţiuni sub 1,5 m: fundaţii, stâlpişori şi centuri, pereţi, stâlpi, grinzi, planşe, coloane etc.
Clasa maximă de beton B10 (Marca M150)
Lucrări hidrotehnice din beton simplu / armat – canale, galerii, elemente subţiri, elemente de rezistenţă în subteran.
Clasa de beton B10...B22,5 (Marca M150...M300)
Şape interioare / exterioare, pereu, platforme de coborâre etc.
Reţete individuale
Prefabricate: fortan, ţigle, borduri, scări, inele, garduri etc.
Conform proiectului
Lucrări din beton armat în medii de agresivitate carbonatică, slab sulfatică.
 

 

 

patriot img 1931

 

CIMENT SPECIAL PENTRU BETOANE DURE

PATRIOT este un ciment Portland cu întărire  rapidă (R), lucrabilitate performantă şi rezistenţa finală înaltă. Principalii constituenţi sunt Clincherul Portland normat cu conţinut (C3A) ≤ 8% între 80–95% şi adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporţie de 6–20%.

 

 

 

Domeniu de utilizare PATRIOT:

Clasa de beton B20...B30 (Marca M250...M400)

•Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social- culturale cu secţiuni sub 1,5 m, realizate în ritm accelerat de execuţie  pe  întreg  parcursul  anului  (inclusiv  în  perioada  rece a anului) din beton armat/precoprimat: grinzi pentru poduri, elemente spaţiale subţiri de acoperiş etc.
Clasa maximă de beton B20…B35 (Marca M250...M450) Platforme industriale, parcări, alte suprafeţe pentru circulaţia auto etc.
Clasa de beton B20...B30 (Marca M300...M400)
Elemente   prefabricate:   uşoare   ( blocuri pentru zidărie din beton, fortan, ţigle), medii şi grele întărite fără tratament termic sau/cu tratament termic redus.
Clasa de beton B15...B30 (Marca M200...M400)
Betoane  armate/precomprimate  în  execuţia  lucrărilor de artă: dale, grinzi, cadre, arce, fortan, piloni, predale etc.
Clasa de beton B20...B30 (Marca M250...M400)
Elemente prefabricate din beton armat/precomprimat, întărite fără tratament termic sau cu tratament termic redus: stâlpi, grinzi, planşee, elemente de acoperiş, tuburi de canalizare etc.
Clasa de beton B20...B30 (Marca M250...M400) Microbetoane (betoane fine) pentru execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a lucrărilor de reparaţii la construcţii civile, industriale, drumuri, poduri, alte lucrări de genul civil şi militar.
Clasa de beton B20...B25 (Marca M250...M350)
Şape exterioare, rampe de scară, platforme, drumuri, pereu, centuri.
Reţete individuale
Prefabricate: fortan, ţigle, borduri, scări, inele, garduri etc.
 
 
 
 
cemfort extra img 1913

 

CIMENT PENTRU BETOANE EXTRA DURE

CEMFORT EXTRA este un ciment portland fără adaos cu rezistenţă iniţială mare. Principalii constituenţi sunt clincherul Portland (95-100%) şi componenţii minori (0-5%).

 

 

 

Domeniu de utilizare CEMFORT EXTRA:

Clasa de beton B20...B30 (Marca M250...M400)
Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social- culturale cu secţiuni sub 1,5 m, realizate în ritm accelerat de execuţie  pe  întreg  parcursul  anului  (inclusiv  în  perioada  rece a anului) din beton armat/precoprimat: grinzi pentru poduri, elemente spaţiale subţiri de acoperiş, traverse de cale ferată etc.
Clasa maximă de beton B20…B35 (Marca M250...M450) Betoane  rutiere  în  straturile  de  rezistenţă  ale  drumurilor, străzilor, pistelor de aviaţie, platforme industriale, parcări, alte suprafeţe pentru circulaţia auto etc.
Clasa de beton B20...B30 (Marca M300...M400)
Elemente   prefabricate:   uşoare   (pavele,   borduri,   blocuri pentru zidărie din beton, beton celular autoclavizat (BCA), beton celular uşor (BCU), fortan, ţigle), medii şi grele întărite fără tratament termic sau/cu tratament termic redus.
Clasa de beton B15...B30 (Marca M200...M400)
Betoane  armate/precomprimate  în  execuţia  podurilor  de şosea, cale ferată, a tunelelor şi altor lucrări de artă: dale, grinzi, cadre, arce, fortan, piloni, predale etc.
Clasa de beton B20...B30 (Marca M250...M400)
Elemente prefabricate din beton armat/precomprimat, întărite fără tratament termic sau cu tratament termic redus: stâlpi, grinzi, planşee, elemente de acoperiş, tuburi de canalizare etc.
Clasa de beton B20...B30 (Marca M250...M400) Microbetoane (betoane fine) pentru execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a lucrărilor de reparaţii la construcţii civile, industriale, drumuri, poduri, alte lucrări de genul civil şi militar.
Clasa de beton B20...B25 (Marca M250...M350)
Şape exterioare, rampe de scară, platforme, drumuri, pereu, centuri.
Reţete individuale
Amestecuri uscate, adezivi.