Serviciile oferite de CENTRUL ÎNCERCĂRI BETOANE

I. Încercări efectuate în local permanent: MD - 2015, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 21/1

METODE FIZICE
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea granulozităţii.
Material / produs

Nisip pentru lucrări de construcție.
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă
pentru lucrări de construcție.
Amestecuri de pietriș și nisip.
Agregate poroase neorganice pentru lucrări de
construcții.

Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8735-88 pct. 3
GOST 8269.0-97 pct. 4.3
SM EN 933-1: 2016
GOST 9758-86 pct. 14
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea conţinutului particulelor argiloase şi prăfoase
Material / produs
Nisip pentru lucrări de construcție.
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă pentru lucrări de construcție.
Amestecuri de pietriș și nisip
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8735 - 88 pct. 5
GOST 8269.0 - 97 pct. 4.5
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea conţinutului de argilă în bulgări
Material / produs
Nisip pentru lucrări de construcție.
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă pentru lucrări de construcție.
Amestecuri de pietriș și nisip
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8735-88 pct. 4
GOST 8269.0-97 pct. 4.6
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea densității în vrac și conținutului de goluri.
Material / produs
Nisip pentru lucrări de construcție.
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă pentru lucrări de construcție.
Amestecuri de pietriș și nisip.
Agregate poroase neorganice pentru lucrări de construcții.
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8735-88 pct. 9
GOST 8269.0-97 pct. 4.17
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea densității medie
Material / produs
Amestec de beton
Mortar pentru construcții
Beton greu și din agregate mărunte
Beton ușor
Beton de ciment vibrocilindrat
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 10181-2000 pct. 5 GOST 5802-86 pct. 7
GOST 12730.1-78
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea densitații maxime.
Material / produs
Amestecuri de prundiș-nisip stabilizate cu lianți neorganici, pentru construcția de drumuri
Document normativ/standard/referențial intern
SM SR EN 13286-2:2011
METODE GRAVIMETRICE
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea umidităţii
Material / produs
Nisip pentru lucrări de construcție.
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă
pentru lucrări de construcție.
Amestecuri de pietriș și nisip.
Agregate poroase neorganice pentru lucrări de construcții.
Beton greu și din agregate mărunte.
Beton ușor, Beton celular.
Blocuri de beton pentru pereți.
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8735-88 pct. 3
GOST 8269.0-97 pct. 4.3
SM EN 933-1: 2016
GOST 9758-86 pct. 14
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea conținutului de granule concasate
Material / produs
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă pentru lucrări de construcție
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8269.0-97 pct. 4.4
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea conținutului de granule plate și alungite
Material / produs
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă pentru lucrări de construcție
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8269.0-97 pct. 4.7
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea absorbției de apă
Material / produs
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă pentru lucrări de construcție.
Beton greu si din agregate mărunte.
Blocuri de beton pentru pereți
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8269.0-97 pct. 4.18
GOST 12730.3-78
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea lucrabilității
Material / produs
Amestec de beton
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 10181-2000 pct 4
SM SR EN 12350-2:2011
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea conținutului de aer în beton
Material / produs
Amestec de beton
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 10181-2000 pct 6
SM SR EN 12350 -7:2011
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea segregării
Material / produs
Amestec de beton.
Mortar pentru construcții
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 10181-2000 pct.7
GOST 5802-86 pct.4
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea impermeabilităţii la apă
Material / produs
Beton greu și din agregate mărunte
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 12730.5-84
SM SR EN 12390-8:2011
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea capacitații de reținere a apei
Material / produs
Mortar pentru construcții
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 5802-86 pct.5
METODE MECANICE
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea rezistenței la efectul de înghețdezgheț
Material / produs
Nisip pentru lucrări de construcție.
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă pentru lucrări de construcție.
Amestecuri de pietriș și nisip.
Agregate poroase neorganice pentru lucrări de construcții.
Beton greu și din agregate mărunte.
Amestecuri de prundiș-nisip stabilizate cu lianți neorganici, pentru construcția drumurilor
Beton ușor, Beton celular.
Blocuri de beton pentru pereți.
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8735-88 pct. 13
GOST 8269.0-97 pct. 4.12
GOST 9758-86 pct. 23
GOST 10060.0÷4-95
SM 250:2004
GOST 7025-91 pct. 7
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea mărcii după rezistența la strivire
Material / produs
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă pentru lucrări de construcție.
Amestecuri de pietriș și nisip.
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8269.0 -97 pct. 4.8
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea conținutului de roca slaba
Material / produs
Piatră naturală spartă și prundiș din roca densă pentru lucrări de construcție.
Amestecuri de pietriș și nisip
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8269.0-97 pct. 4.9
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea rezistenței la compresiune pe epruvete de control
Material / produs
Beton Greu și din agregate mărunte
Mortar pentru construcții
Blocuri de beton pentru pereți
Amestecuri de prundiș-nisip stabilizate cu lianți neorganici, pentru construcția drumurilor
Materiale pe bază de lianți organici pentru construcția drumurilor
Document normativ/standard/referențial intern
SM GOST 10180:2014 pct. 7.2
SM SR EN 12390-3:2011
SM SR EN 1015-11:2010
GOST 8462-85 pct. 3.2
GOST 12801-98 pct. 15
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea rezistenței la întindere prin încovoiere
Material / produs
Beton Greu și din agregate mărunte
Amestecuri de prundiș-nisip stabilizate cu lianți neorganici, pentru construcția drumurilor
Mortar pentru construcții
Materiale pe baza de lianți organici pentru construcția drumurilor
Document normativ/standard/referențial intern
SM SR EN 12390-5:2011
SM GOST 10180:2014 pct. 7.3
SM SR EN 1015-11: 2010
GOST 12801-98 pct. 17
Tipul/Denumirea încercării
Determinarea rezistenței la întindere prin despicare
Material / produs
Beton Greu și din agregate mărunte
Beton de ciment vibrocilindrat
Amestecuri de prundiș-nisip stabilizate cu lianți
neorganici, pentru construcția drumurilor
Document normativ/standard/referențial intern
SM SR EN 12390 - 6:2011
SM GOST 10180:2014 pct. 7.4
METODE DE CALCUL
Tipul/Denumirea încercării
Stabilirea compoziției betoanelor
Material / produs
Amestec de beton
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 27006 - 86

II. Încercări efectuate la clientul OEC

Tipul/Denumirea încercării
Prelevarea probei
Material / produs
Nisip pentru lucrări de construcție.
Piatră naturală spartă și prundiș din roca. densă pentru lucrări de construcție.
Amestecuri de pietriș și nisip.
Agregate poroase neorganice pentru lucrări de construcții.
Amestec de beton.
Mortar pentru construcții.
Blocuri de beton pentru pereți.
Amestecuri de prundis-nisip stabilizate cu lianti neorganici, pentru constructia de drumuri
Materiale pe baza de lianti organici pentru constructia de drumuri
Beton de ciment vibrocilindrat
Document normativ/standard/referențial intern
GOST 8735-88 pct. 2
GOST 8269.0-97 pct. 4.2
GOST 9758-86 pct. 2
SM GOST 10180:2014 pct. 4
GOST 5802-86 pct. 1
SM 257:2004
GOST 23558 - 94
GOST 12801 - 98
CP D.02.01 - 2012