AVIZ DE INFORMARE: În atenţia acţionarilor SA „Lafarge Ciment (Moldova)”

AVIZ DE INFORMARE

În atenţia acţionarilor SA „Lafarge Ciment (Moldova)”.

SA „Lafarge Ciment (Moldova)” Vă aduce la cunoştinţă că în perioada 01 septembrie 2020 – 30 noiembrie 2020  va avea loc transmiterea registrului acţionarilor societăţii de la Societatea de registru SA „Registrator-Centru” către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Astfel, fiecare acţionar are dreptul, în condiţiile legii, de a verifica până la iniţierea procedurii de transmitere în cauză corectitudinea datelor aferente acţiunilor deţinute înscrise la Societatea de registru.

În cazul în care aţi depistat careva neconcordanţe referitor la cantitatea de valori mobiliare şi/sau deţinătorul acestora, vă rugăm să vă adresaţi la Societatea de registru sau emitent.

Contacte:

Pentru Societatea de registru: SA „Registrator-Centru”, mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor 10, tel.: 069132136, 078300055.

Pentru Emitent: SA „Lafarge Ciment (Moldova)”, or.Rezina, str.Viitorului 1, tel.: 068227724.