Contacte

 
 
Olga Bivol
Director Lanț Achizitii
 
 
Evghenii Gorșovschii
Manager Achiziții
Categorii Achiziţii:
Servicii de mentenanţă, Servicii de Inginerie, Servicii extra-business (vânzări nelichide)
 
Alexei Djaparidze
Manager Achizitii
Categorii Achiziţii:
Echipamente electrice, Logistică, Camioane (On-Road), IT, Consultanță, Managementul personalului, Marketing, Facility Management
Tatiana Streleț
Manager Achiziții
Categorii Achiziţii:
Echipamente Mecanice, Echipamente Termice, Diesel și lubrifianți, Servicii şi echipamente pentru exploatări miniere, Servicii de mentenanţă, Servicii de Inginerie, Călătorii și Evenimente, Servicii financiare și de asigurări, Automobile Corporative
 
 
Olga Rachieru
Specialist Achiziţii
Suport Categorii Achiziţii:
Electricitate, Gaz, Combustibili, Ambalaje, Produse chimice, Materiale pe bază de ciment, Produse în vrac, Responsabil logistică
 
Mariana Migorean
Specialist Achiziţii
Suport Categorii Achiziţii:
Servicii de mentenanţă, Servicii de Inginerie, Servicii extra-business (vânzări nelichide)
Rodica Berejnaia
Specialist Achiziţii
Suport Categorii Achiziţii:
Echipamente electrice, Logistică, Camioane (On-Road), IT, Consultanță, Managementul personalului, Marketing, Facility Management