Proiectul Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată „Co-incinerarea deșeurilor nepericuloase în cuptorul de ciment al uzinei „Lafarge Ciment Moldova S.A.”

Proiectul Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată „Co-incinerarea deșeurilor nepericuloase în cuptorul de ciment al uzinei „Lafarge Ciment Moldova S.A.”

Document